Dječja i preventivna dentalna medicina

Djeca od rođenja započinju učiti i stjecati nove navike.

Stoga je bitno da već od malih nogu steknu  naviku redovitog  pranja zubi i redovitog posjeta stomatologu.

Prvi posjet djeteta stomatološkoj ordinaciji preporučuje se u razdoblju između 6. i 12. mjeseca djetetovog života, uglavnom zbog edukacije roditelja. Prvi put dijete sjeda na stomatološku stolicu oko 2. godine.

Redovitim posjetima doktor dentalne medicine može zadobiti povjerenje djeteta, pravovremeno prepoznati eventualne bolesti, upozoriti roditelje na moguće loše navike, te vršiti preventivne postupke poput pečaćenja fisura i fluoridacije kojima se smanjuje rizik pojave karijesa.

Dijete bi trebalo dolaziti na kontrolu nešto češće nego odrasla osoba, otprilike svakih 3-6 mjeseci.

  • Prvi posjet između 6. i 12. mjeseca
  • Prvi put dijete sjeda na stomatološku stolicu oko 2. godine
  • Kontrole otprilike svakih 3-6 mjeseci
Naručite se!

Saznajte više o dječjoj stomatologiji!

Dental Sandev stručni tim stoji Vam na raspolaganju
Naručite se!