dr. Livio Sandev

dr. Livio Sandev

Dr. Livio Sandev rođen je 1981. godine u Zagrebu. Nakon završene zagrebačke V. gimnazije, upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 2006. Godine.

Još za vrijeme studiranja poseban interes pokazuje za područje oralne kirurgije i implantologije, te kao student asistira u privatnoj ordinaciji dentalne medicine. 

Nakon završenog pripravničkog staža 2008. se zapošljava u privatnoj ordinaciji dentalne medicine Galiot. Od 2010. do danas radi u Domu zdravlja Zagreb – Zapad, te u privatnoj ordinaciji sa suprugom Petrom. 

Kontinuirano se usavršava na području implantologije i protetike.
Vikendom se vozi biciklom na Sljeme. U neke rjeđe slobodne trenutke bavi se i kiparstvom. Otac je dvoje djece.

Želite odmah krenuti na put prema savršenom osmijehu?