Izjava o Privatnosti

Pravila zaštite podataka (Privacy policy) – Petra Stulić Sandev, dr. dentalne medicine, sa sjedištem ordinacije dentalne medicine na adresi u Zagrebu, Ulica grada Mainza 11/1, OIB: 00892466222

1) Uvod

Vaša privatnost i sigurnost Vaših podataka nam je od iznimne važnosti pa s Vama želimo podijeliti pravila koja smo implementirali u svoje poslovanje.

Vaše osobne podatke nećemo prodati niti na bilo koji drugi način ustupiti trećoj neovlaštenoj osobi ni u koju svrhu pa tako niti u svrhu ostvarenja promotivnih aktivnosti treće strane.

Posebnu pažnju smo posvetili tome da se pravila o zaštiti osobnih podataka inkorporiraju u sve naše poslovne procedure te da u svom poslovanju primjenjujemo najviše standarde informatičke sigurnosti.

Posebno naglašavamo da doktor je dentalne medicine obvezan čuvati kao profesionalnu tajnu sve što sazna o zdravstvenom stanju pacijenta. Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci koje doktor dentalne medicine sazna pri obavljanju svoje struke o pacijentu, njegovim osobnim, obiteljskim i socijalnim prilikama kao i podaci vezani uz otkrivanje i liječenje bolesti. Doktor dentalne medicine obvezan je na čuvanje profesionalne tajne o pacijentu i prema članovima obitelji pacijenta, čak i nakon njegove smrti.

Iznošenje profesionalne tajne dopušteno je samo uz pristanak pacijenta te u skladu s Kodeksom dentalne etike i deontologije. Iznošenje profesionalne tajne dopušteno je i u slučaju ako bi se čuvanjem profesionalne tajne ugrozio život i zdravlje drugih ljudi.

Odavanjem profesionalne tajne ne smatra se: iznošenje podataka o pacijentu u svrhu znanstvenih istraživanja, predavanja ili publikacija, ne odavajući identitet pacijenta i uz njegov pisani pristanak, davanje podataka za statističku obradu, ne odavajući identitet pacijenta, davanje podataka društvu za zdravstveno osiguranje s kojim pacijent ima sklopljen ugovor o osiguranju te davanje podataka istražnoj ili sudbenoj vlasti, ako bi tajenje podataka moglo utjecati na bit istražnog ili sudskog postupka ili naškoditi trećoj osobi.

Doktor dentalne medicine obvezan je voditi točnu, iscrpnu i datiranu dentalnu dokumentaciju o stanju pacijenta i njegovu liječenju u skladu s propisima o evidencijama na području zdravstva. Doktor dentalne medicine obvezan je tu dokumentaciju na zahtjev predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Komori ili sudbenoj vlasti.

Dentalna dokumentacija sastoji se od kartona sa statusom, povijesti bolesti, rendgenskih snimaka te fotografija.

 

2) U kojim situacijama možemo prikupiti Vaše osobne podatke

Primarno prikupljamo podatke u svrhu vršenja usluga iz područja dentalne medicine i to:

Stomatološkog pregleda i postavljanja dijagnoze

Liječenja i zahvata

Izrade ponuda

Izrade plana tretmana

Izrade otiska u svrhu izrade protetskih nadomjestaka

Vođenja zdravstvenih kartona pacijenata

Vođenja evidencije tijekom zahvata

Provođenja zdravstvene zaštite zdravstvenih radnika koji dolaze u kontakt s pacijentom

Praćenja zadovoljstva pacijenata

 

U svrhu gore navedenih obrada prikupljamo sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime

Adresa

Spol

Datum rođenja

OIB

Telefon

Mobitel

E-mail

Ime, adresa i telefon najbližeg srodnika

Podatke o prošlom i trenutnom zdravstvenom stanju

Podaci o zdravstvenoj dijagnozi/dijagnozama (ako postoji)

Podaci o izvršenim tretmanima i terapijama

Otisak zuba

Rendgensku sliku

Intraoralne i ekstraoralne fotografije prije, u toku i nakon zahvata

Podatke u svrhu liječenja prikupljamo, obrađujemo i čuvamo temeljem zakona i u skladu sa zakonom.

Ukoliko Vas budemo tražili privolu za korištenje Vaših osobnih podataka za druge svrhe (npr. promotivne), period čuvanja tih podataka bit će naveden zasebno na privoli.

Podaci uneseni putem forme „Kontaktirajte nas“ na našoj web stranici https://www.dentalsandev.com/ se pohranjuju kod našeg partnera POSLuH hosting d.o.o., čiji se server nalazi u Republici Hrvatskoj (https://www.posluh.hr/Pravila-o-privatnosti), a podaci s koje smo dobili putem e-maila ili osobno ispunjavanjem obrasca u ordinaciji, čuvaju se na cloud serveru Google Drive u vlasništvu ordinacije (https://policies.google.com/privacy?hl=hr)

Prilikom posjeta našoj web stranici, možemo prikupljati podatake o prometu, lokaciji te druge komunikacijske podataka. Više o tome na Cookie Policy.

3) S kim dijelimo podatke

Podaci koje nam ustupite u sklopu izvršavanja naše usluge mogu biti poslani našim izvršiteljima obrade i to:

U svrhu vođenja knjigovodstva – podaci s računa

Laboratorij – u svrhu izrade otiska zuba

Ugovorima sklopljenim sa svojim partnerima pobrinuli smo se da isti zadovoljavaju najviše standarde zaštite osobnih podataka.

Google Analytics

Google Analytics je alat za prikupljanje anonimnih podataka o korisnicima naših web stranica, koji prikuplja podatke o tome koliko često korisnici posjećuju naše web stranice, koje stranice posjećuju, u koje vrijeme ih posjećuju, koliko dugo ostaju i iz koje zemlje dolaze itd. i to pomoću kolačića i IP adresa i to u sljedeće svrhe:

– za poboljšanje korisničkog iskustva,

– za praćenje uspješnosti marketinških kampanja,

– za analizu obrazaca ponašanja.

Ukolilko želite isključiti Google Analytics, možete instalirati Googleov dodatak za svoj preglednik koji će to spriječiti. Dodatak možete preuzeti ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Više informacija o tome kako Google koristi tako skupljene podatke možete pronaći OVDJE: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hr&gl=uk

Mail Chimp

Vaše osobne podatke ćemo prikupljati i obrađivati prilikom slanja našeg newslettera i promidžbenih poruka e-pošte isključivo uz Vašu izričitu privolu koju možete u svakom trenutku povući ili izmijeniti OVDJE.

Za slanje newslettera koristimo servis Mail Chimp čiju politiku zaštite osobnih podataka možete pronaći OVDJE https://mailchimp.com/legal/privacy/

4) Vrijeme čuvanja podataka

Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je nužno potrebno za ispunjavanje svrhe zbog koje su prikupljeni.

 Ukoliko smo Vaše podatke prikupili temeljem zakona, dužni smo Vas obavijestiti da doktor dentalne medicine obvezan je čuvati podatke o liječenju pacijenta deset godina nakon završenog liječenja, a nakon toga roka obvezan je postupiti prema propisima o čuvanju dokumentacije.

Podatke sadržani u računu te podaci o financijskim transakcijama dužni smo po zakonu čuvati 11 godina.

Period čuvanja podataka koje prikupljamo putem privola bit će naveden na svakoj zasebnoj privoli.

5) Koja prava imate vezano uz prikupljanje i obradu osobnih podataka

  • na informacije o obradi vaših osobnih podataka;
  • ishoditi pristup osobnim podacima o sebi;
  • tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih podataka;
  • zatražiti da se osobni podaci obrišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita;
  • prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhe marketinga ili na temeljima povezanima s vašom posebnom situacijom;
  • zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima;
  • zaprimiti svoje osobne podatke u strojno čitljivom formatu te ih poslati drugom voditelju obrade („prenosivost podataka”);
  • zatražiti da odluke koje se temelje na automatiziranoj obradi koje se odnose na vas ili znatno utječu na vas te koje se temelje na vašim osobnim podacima donose fizičke osobe, ne samo računala. U ovom slučaju također imate pravo izražavanja vlastitog stajališta te osporavanja odluke.

Za ostvarivanje svojih prava možete koristiti OBRAZAC

6) Kako nas možete kontaktirati

Možete nam poslati poruku e-poštom na info@dentalsandev.com i dentalsandev@gmail.com

Možete nas nazvati radnim na telefon 01/7701953

Možete nam pisati na: Ordinacija dentalne medicine Sandev, Ulica Grada Mainza 11, I.kat, 10000 Zagreb

7) Nadzorno tijelo

Nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), a podatke o tome na koji način pred nadzornim tijelom možete zaštiti svoja prava možete naći OVDJE https://azop.hr/prava-ispitanika/zahtjev-zastita-prava